Hos Två Tandläkare får du tandvård med omtanke för ett varaktigt värde.

Två Tandläkare hjälper dig ta hand om dina tänder. De ska hålla länge och vi vill att du ska känna att vi erbjuder tandvård med varaktigt värde. Vår relation till våra patienter präglas av omtanke, delaktighet i beslut och kunskapsdelning.

Tandvård med omtanke för en hållbar relation.

Med omtanke om våra patienter bygger vi förtroendefulla och hållbara relationer. Vi strävar alltid efter att ge dig en smärtfri behandling.
Vi lovar dig ett bra bemötande. Du ska alltid känna dig välkommen hos Två Tandläkare.

Delaktighet i beslut i samråd med tandläkare.

Hos Två Tandläkare är du delaktig i behandlingen och besluten sker i samråd med din tandläkare. Tala om för oss vad du känner och hur du vill ha det så hjälper vi dig till rätt tandvård för dig. Du får alltid veta i förväg vilken behandling vi rekommenderar och vad det kommer att kosta.

Kunskapsdelning som bidrar till god munhälsa.

Tandvård och god munhälsa handlar mycket om fasta rutiner och daglig omsorg. Vi lär dig hur du bäst tar hand om dina tänder för att de ska hålla länge och ger personliga råd om hur du bäst vårdar dina tänder mellan tandläkarbesöken.

Kontakta Två Tandläkare Hos oss får du tandvård med ett varaktigt värde. Välkommen.