Ta hand om dina tänder med rätt tandvård.

Hur du vårdar dina tänder i dag har stor betydelse för hur de mår när du blir äldre. Fasta rutiner och daglig omsorg är bra förebyggande tandvård. Vi ger dig gärna personliga råd om hur du bäst tar hand om dina tänder mellan tandläkarbesöken. Hos oss får du den tandvård du behöver och vi är måna om att det vi gör blir estetiskt och hållbart.

Våra behandlingar och förebyggande tandvård

Här på vår webbplats kan du läsa mer om några av våra vanligaste behandlingar och hur du förebygger problem som kan uppstå. Se respektive undersida med behandlingar i menyn ovan. Kontakta oss gärna om du har frågor.

 Du kan också läsa om behandlingar, tänder och munhälsa på Praktikertjänsts faktabank Allt om dina tänder.

Prislista tandvård och behandlingar hos Två Tandläkare.

Välkommen att ladda ner vår prislista med en förteckning över Två Tandläkares samtliga behandlingar.

Du kan också jämföra priser för tandvård och tandläkare över hela landet på Vårdguiden 1177.

Årligt bidrag för tandvårdsbesök till alla över 20 år.

Den 1 juli 2008 trädde en ny tandvårdsförsäkring i kraft. Det innebär att du som fyllt 20 år får ekonomiskt bidrag för all tandvård som är ersättningsberättigande. Är du 30–74 år får du 150 kr per år i bidrag. Du som är 20–29 år gammal får 300 kr per år i bidrag. Är du över 75 år får du också 300 kr per år.

Tandvårdsförsäkringen ger ett bättre skydd än tidigare mot höga kostnader. Du som har kostnader från 3 001–15 000 kr får en ersättning som motsvarar 50 % av referenspriset. Har du kostnader över 15 000 kr får du ersättning för 85 % av referenspriset. Kostnader upp till 3 000 betalar du själv och får ovanstående tandvårdsbidrag på 150 alternativt 300 kr.

Ersättningen baseras på en i förväg bestämd referensprislista. Referenspriset är främst ett beräkningsunderlag, men fungerar även som prislista för dig som vill jämföra priser inom tandvården. Tandläkares prislistor kan avvika från referenspriset och det är inte all tandvård som du får ersättning för.

Kontakta Två Tandläkare Hos oss får du tandvård med ett varaktigt värde. Välkommen.