Kronor och broar återställer funktion och utseende på skadade tänder.

När tanden nästan är förlorad kan en krona ofta återställa funktion och utseende. Kronor går att tillverka i flera olika material. Vanligast är att göra en krona helt i porslin.

Kronor görs individuellt för varje patient. Din tandläkare tar ett avtryck av tanden som ska lagas, sedan tillverkas en modell och på den framställer en tandtekniker porslinskronan. Slutligen cementeras kronan fast på din tand.

Stiftkronor när tanden är alltför skadad.

Ibland är tanden så skadad och kort att den inte kan bära en krona. Då kan din tandläkare förlänga tanden med ett stift, eller en pelare som det också kallas, tillverkat i metall eller glasfiber. Stiftet fästs i roten på tanden som måste vara rotfylld och sedan kan en krona fästas i stiftet.

Broar bestående av flera tandkronor kan ersätta en eller flera tänder.

Du kan ersätta en eller flera tänder med en bro som utgörs av flera tandkronor som sitter ihop. En bro cementeras fast och sitter alltså inte löst på något sätt.

Om förlorade tänder ska gå att ersätta med en bro måste det finnas tillräckligt många tänder som kan ge stöd åt bron. Tänderna får inte heller stå alltför långt ifrån varandra.

Implantat med titanskruv som växer fast i käkbenet.

En möjlighet är att ersätta förlorade tänder med ett implantat. Behandlingen innebär att en titanskruv, ett implantat, får växa fast i käkbenet.

Kontakta Två Tandläkare för kronor, broar och implantat. Välkommen.