Från tandvärk till symptomfrihet med
rotfyllning.

Att ställa rätt diagnos är avgörande för en lyckad behandling och med röntgen kan vi upptäcka eventuella kariesangrepp samt skador från infektioner. En försiktig undersökning av tandens känslighet för kyla och värme brukar visa om pulpan, det vill säga nerver och kärl inuti tanden, lever eller inte.

Vilken behandling som är lämplig avgörs från fall till fall. Din egen historia om symptom och händelser kring tanden och munnen är viktig information som din tandläkare vill ta del av.

Inflammation i tandens pulpa, pulpit.

Pulpit är en inflammation i tandens pulpa. Inflammationen skapar ett tryck i pulpan, vilket ger upphov till tandvärk. En inflammerad pulpa kan antingen läka ut eller vara oläkbar.

Finns det en uppenbar skada, till exempel ett kariesangrepp, hjälper din tandläkare dig att behandla orsaken och fylla igen hålet. Försvinner symptomen sedan efter en tids avvaktande kan det betyda att pulpiten läkt ut och tanden kan betraktas som frisk igen.

Om värken inte försvinner kan det innebära att tanden måste rotfyllas.

Infektion som sprider sig till käkbenet, apikal paradontit.

Apikal paradontit är nedbrytning av käkbenet orsakad av att en infekterad pulpa gett upphov till bakterier som spridit sig via rotkanalerna utanför tanden. Detta kan ge upphov till tandvärk och svullnad av olika grad.

En infekterad pulpa avlägsnas alltid för att förhindra spridning av bakterier.

Rotfyllning, så går det till.

Den döda pulpavävnaden avlägsnas och behandlingen inriktas på att få tanden bakteriefri. Din tandläkare gör rent inne i tanden och säkerställer extra rena förhållanden med en skyddande gummiduk runt tanden. Ett bakteriedödande inlägg hjälper i de flesta fall till att bekämpa bakterierna. Om infektionen är komplicerad kan detta moment behöva upprepas en eller flera gånger.

När tanden bedöms vara fri från bakterier rotfyller din tandläkare rotkanalerna. Det vanligaste fyllningsmaterialet är guttaperka, ett gummiliknande material, som klistras fast i kanalen.

Det kan ta lite tid att utföra en rotbehandling. Trånga och böjda rotkanaler kan försvåra arbetet och det är viktigt att kanalerna är riktigt rena innan de rotfylls. Behandlingen utförs med vanlig lokalbedövning men om pulpan är död behövs i regel ingen bedövning.

En rotbehandling går ofta att utföra på ett till två besök. Att laga tanden med en fyllning eller en krona kan ta ytterligare ett eller två besök. Oavsett vilken behandling tanden får är uppföljning alltid viktigt. Det sker ofta i samband med de vanliga kontrollbesöken.

Slutbehandling med en ny krona efter rotfyllning.

En rotfylld tand saknar ofta stora delar av tandkronan. Den bästa slutbehandlingen är då en porslinskrona som ger minimal risk  för att tanden går sönder och bidrar till att du kan behålla tanden så länge som möjligt.

Kontakta Två Tandläkare vid tandvärk så hjälper vi dig till symtomfrihet. Välkommen.